Samtidigt som en del branscher har det tufft, och till och med svårt att få ihop ekonomin, finns det naturligtvis även de som har ett överskott av kapital. För företag finns flera sätt att arbeta mer aktivt med kapitalförvaltning både på kort och lång sikt. Vi reder ut för- och nackdelar och vad du ska tänka på för att minimera risker, men samtidigt utveckla företagets tillgångar.

Kapitalförvaltning innebär övergripande att någon annan sköter företagets tillgångar. Ofta är det banker, men det finns också många andra aktörer. Även om man sedan något år tillbaka får ränta på en del vanliga företagsbankkonton kan det vara en god idé att se över förvaltningen om man har god likviditet och tillgångar som företaget inte behöver ha omedelbar tillgång till.

Det finns flera olika typer av kapitalförvaltning. Det viktiga är att fundera igenom vilka risker man kan tänka sig och vilket tidsperspektiv man har. Man behöver också bestämma hur aktiv man själv vill vara i förvaltningen. Allt detta är bra att gå igenom tillsammans med din redovisningskonsult och din bank så att ni hittar den optimala lösningen för ditt företag. Här nedan berättar vi om några olika typer av kapitalförvaltning.

Kapitalförsäkring

Många väljer att öppna en kapitalförsäkring där pengarna förvaltas och sedan schablonbeskattas. Man väljer själv, eller tillsammans med sin kapitalförvaltare, fond eller aktier. Här är det viktigt att fundera igenom hur mycket man vill sköta själv och hur mycket hjälp man vill ha med förvaltningen. Det vanligaste är en fondlösning där förvaltaren tar hand om placeringarna. Mindre vanligt är att man fattar alla beslut själv kring förvaltningen. Fundera igenom hur mycket tid och framför allt kunskap du har. För de allra flesta är det betydligt bättre att fokusera på den egna affären och låta någon som jobbar heltid med fondförvaltning sköta det åt dig.

Fasträntekonto

Ett alternativ som blivit populärt på senare tid är så kallad ”bunden placering”. Det innebär att man binder pengar på ett konto i ett par år till en fast ränta. Denna lösning är relativt riskfri, men eftersom man binder tillgångarna kan det bli dyrt om man behöver pengarna tidigare och måste ”lösa ut” dem.

Aktier/fonder

Som företag går det även att ha en egen aktie- eller fonddepå. Det enda som behövs för att få köpa och sälja aktier som företag är en så kallad LEI-kod. Det är dock inte särskilt vanligt att företag har egna aktiedepåer eftersom riskerna med ett sådant upplägg är mycket stora.

Till sist, en varning! Det blir allt vanligare att mindre seriösa företag tar kontakt och ber om ”direktlån” från andra företag. Det kan handla om att låna ut en summa på ett års sikt mot ett löfte om t ex 10% ränta. Erbjudandet kan låta bra, men detta är något vi stark avråder från eftersom det saknas garanti att få tillbaka pengarna över huvud taget.

Kapitalförvaltning kan vara knepigt, men vi på LR hjälper dig att fatta ett klokt beslut efter just ditt förtags förutsättningar. Vilka framtidsplaner ni har, tidsperspektivet och hur aktiva ni själva vill vara i förvaltningen.