”Kan ni optimera vår deklaration och årsredovisning?”

Är din årsredovisning en fördel som underlag vid upphandlingar? Det är bara en god anledning att få våra professionella råd kring räkenskapsårets tunga dokument, deklaration, bokslut och årsredovisning. 

Vi är ständigt uppdaterade kring regler och former kring avdrag och annat, vilket gör din deklaration effektiv, smart och korrekt. Bokslutet kan vara en god grund för affärsbeslut, och där kan vi också bidra. 

För årsredovisningen finns lagstadgade krav – men också fler affärsfördelar om den utformas rätt. Årsredovisningen är viktig och används som underlag vid upphandlingar eller kreditbeslut m.m.  

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Törnskogs Revisionsbyrå i Hägersten får du:

  • Professionella råd
  • Korrekta och vassa dokument
  • Ordning och reda – och affärfördelar
  • Personligt engagemang

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Törnskogs Revisionsbyrå i Hägersten kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss