Snart är det dags för bokslut, och det är mycket att hålla reda på vad gäller underlag av olika slag. Här hittar du en sammanställning över de vanligaste.

 • Inventarier
  Gå igenom ditt anläggningsregister och kontrollera om något ska utrangeras. Bra om det finns kopior på inventarieinköp.
 • Kassa
  Räkna kontantkassan, ta även med nyligen insatta belopp som ej hunnit in på bankkontot vid bokslutstillfället. Bifoga underskrivet kassaintyg.
 • Bank
  Beställ engagemangsbesked från banker per bokslutsdatum.
 • Presentkort
  Ta ut förteckning från kassasystemet per bokslutsdatum.
 • Värdepapper
  Eventuella årsbesked eller depåförteckningar över aktier och fonder per bokslutsdatum.
 • Varulager
  Fyll i inventeringslistor eller skriv ut lagerlista med uppgifter om alla varor som finns i lager på bokslutsdagen. Värdera lagret post för post till anskaffningsvärdet. Ange om någon lagerpost är inkurant eller har ett lägre försäljningsvärde än anskaffningsvärdet. Skriv under lagerintyg.
 • Personal
  Finns några inarbetade ej utbetalda löner per bokslutsdagen?
  Uppgifter om semesterskuld per bokslutsdatum.
 • Övrigt
  Kopia på gällande försäkringsbrev på företagsförsäkringen.
  Snart är det dags för bokslut, och det är mycket att hålla reda på vad gäller underlag av olika slag. Här hittar du en sammanställning över de vanligaste.
 • Inventarier
  Gå igenom ditt anläggningsregister och kontrollera om något ska utrangeras. Bra om det finns kopior på inventarieinköp.
 • Kassa
  Räkna kontantkassan, ta även med nyligen insatta belopp som ej hunnit in på bankkontot vid bokslutstillfället. Bifoga underskrivet kassaintyg.
 • Bank
  Beställ engagemangsbesked från banker per bokslutsdatum.
 • Presentkort
  Ta ut förteckning från kassasystemet per bokslutsdatum.
 • Värdepapper
  Eventuella årsbesked eller depåförteckningar över aktier och fonder per bokslutsdatum.
 • Varulager
  Fyll i inventeringslistor eller skriv ut lagerlista med uppgifter om alla varor som finns i lager på bokslutsdagen. Värdera lagret post för post till anskaffningsvärdet. Ange om någon lagerpost är inkurant eller har ett lägre försäljningsvärde än anskaffningsvärdet. Skriv under lagerintyg.
 • Personal
  Finns några inarbetade ej utbetalda löner per bokslutsdagen?
  Uppgifter om semesterskuld per bokslutsdatum.
 • Övrigt
  Kopia på gällande försäkringsbrev på företagsförsäkringen.

Kontakta oss