Riksdagen har godkänt regeringens budget för 2023. För företag innebär detta följande förändringar som påverkar företag från årsskiftet:

  • Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt med 80 öre + moms efter indexhöjning under max tre år.
  • Tillfälligt sänkt skatt på diesel inom jord- och skogsbruk till den 31 december 2023.
  • Tillfällig skattefrihet för laddning av elbil på arbetsplats eller förmånsbil den 1 juli 2023 till den 30 juni 2026.
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling – tak höjs från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr.

Sedan den 9 november har klimatbonus avskaffats vid köp av bilar. Den 1 april 2023 höjs momsen för reparationer av bl. a. cyklar, skor och kläder till 12 procent igen.