Skatteverket har ändrat sin syn på redovisning av moms för samfälligheter och vissa ekonomiska föreningar tillhandahållande av tjänster till sina medlemmar. Det innebär en utökad skyldighet att redovisa moms men också avdragsrätt för ingående moms.

Det nya ställningstagandet gäller samfälligheter och ekonomiska föreningar som driver anläggningar till nytta för sina medlemmar. Det kan t.ex. handla om vägar, småbåtshamnar, garage och fiberanläggningar. Det nya är att föreningen är skattskyldig för moms även vid försäljning till sina medlemmar och inte bara vid försäljning till andra än medlemmar. Det innebär att föreningen ska lägga på moms på avgifterna till medlemmarna men också att föreningen får dra av ingående moms.

Detta synsätt gäller enligt Skatteverket även vissa kapitalinsatser i ekonomiska föreningar. Det är t.ex. inte ovanligt att medlemmar i en fiberförening betalar kapitalinsatser efterhand som byggandet av anläggningen pågår och att den inte betalas tillbaka om medlemmen utträder ur föreningen. Föreningen ska i fortsättningen lägga på moms på denna insats enligt Skatteverket.

Den nya tolkningen innebär mer administration för många föreningar. Undantag finns för de allra minsta föreningarna.