Regeringens budget fick inte stöd i riksdagen. Istället blir det budgetreservationen från M, KD och SD som regeringen kommer att regera efter. Det bör betonas att reservationen inte är detsamma som något partis budgetmotion utan det är ett antal ändringar i regeringens budget. Riksdagen har fattat ett rambeslut om budgeten. Det kan därför hända att det blir ytterligare förändringar när de olika förslagen ska behandlas i detalj längre fram.  Sett till de förslag som gäller företag och företagare innebär inte rambeslutet några stora förändringar utan tvärtom pekar det mesta på att de flesta förslagen i budgetpropositionen kommer att genomföras. Det vi vet nu är att det blir ett nytt jobbskatteavdrag istället för den av regeringen föreslagna skattereduktionen på förvärvsinkomster, detta påverkar främst de som har sjukersättning eller aktivitetsersättning eftersom de inte får del av skattesänkningen i form av jobbskatteavdrag. Vidare kommer det att införas en förstärkt sänkt arbetsgivaravgift för personer som varit långtidsarbetslösa eller är nyanlända. Vi kommer att återkomma med detaljer efterhand som läget klarnar.