Det senaste i raden av stödpaket till näringslivet är ett förslag till omsättningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning under mars och april 2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Stödet omfattar alla företagsformer och som omsätter mer än 250 000 kr. Ett företag måste uppfylla kraven för att få tillväxtsstöd, dvs får inte vara på obestånd eller vara skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning.

Omställningsstödet vänder sig till företag tappat mer än 30 % i omsättning och ska ge täckning för bortfall av fasta kostnader. Stödet baseras på företagets fasta kostnader som företaget faktiskt haft exklusive lönekostnader under mars och april. Eftersom stödet beräknas på de faktiska kostnaderna blir det efter eventuell hyresstöd m.m. Subventionsgraden kommer att öka med storleken på omsättningstappet. Stödet kommer att vara mellan 22,5 och 75 % företagets fasta kostnader beroende på storleken av omsättningstappet. Stöder per företag kan vara max 150 miljoner.

Det finns inget klart presenterat detaljerat förslag. Förslaget kan behöva prövas av EU. Från tidigare beslutsprocesser vet vi att nya krav kan tillkomma. Mer information kommer när förslaget presenteras mer i detalj. Avsikten är att stödet ska kunna träda ikraft den 1 juli 2020. 

Påminner om att det finns filmer som beskriver de olika stödformerna och ytterligare beskrivningar på intranätet, dock inte kring detta stöd eftersom ovanstående är allt som nu är känt kring det nya stödet. Informationen kommer att kompletteras när förslaget presenteras.

Kontakta oss